آب‌ و هوا :

کشور ایران به دلیل گستردگی و وجود کوهستان‌های بسیار و زمین‌های بیابانی و همجواری با دو دریـای بزرگ در شمال و جنوب و نیز به علت قرار داشتن در مجاورت نسبی اروپا و دریای مدیترانه و صحرای بزرگ افریقا و اقیانوس هند و ارتفاعات داخلی آسیا و سرزمیـن وسیع سردسیـری، دارای تنوع اقلیمی فراوانی می‌باشد. اثر دوری و نزدیکی دریا را می‌تـوان از مقایسه باران بسیار و پوشش گیاهی غنی و شرایط انسانی سواحل دریـای خزر با بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف و خالی از سکنه مـراکـز ایران به خوبی درک کرد. امتداد رشته کوه‌ها و قرار داشتن آن‌ها در مقابل یا به موازات بادها و جریانات هوا نیز از عواملی است که همـواره در تغییر آب و هـوا مؤثر است. در رشتـه کـوه‌هایی که در مقابل بـادهای مـرطوب قرار دارند، میان دامنه‌های رو به باد و پشت به باد تفاوت زیادی از نظر مقدار باران و پوشش گیـاهی وجـود دارد.

در این‌ فصل‌، آمار مربوط ‌به‌ ایستگاه‌های‌ همدیدی مستقر در مراکز استان‌ها شامل‌ درجه‌ حرارت‌، بارندگی‌، رطوبت‌ نسبی‌، تعداد روزهای‌ یخبندان‌، ساعت‌های‌ آفتابی‌، حجم آب ریزش درحوضه های آبریز اصلی و سرعت‌ وزش‌ باد ارائه‌ شده‌ است‌.

 اندازه‌گیری‌ مشخصه‌های‌ جوی‌ از سال‌ ۱۳۲۰ آغاز شده‌ است‌. در حال‌ حاضر، جمع‌آوری‌ آمارهای‌ مربوط به‌ هواشناسی‌ از طریق‌ اندازه‌گیری‌ مشخصه‌های‌ جوی‌ (دما و…) در ایستگاه‌های‌ همدیدی مستقر در نقاط مختلف‌ کشور‌ انجام‌ می‌‌گیرد

توضیحات ضروری

۱- برخی از مرکز اسـتان‌ها‌ دارای‌ چند ایستگاه‌ همدیدی بـــوده که اطلاعات ارائه شده در این فصل، مربوط‌ به‌ ایسـتگاه‌ مسـتقر در فرودگاه‌ مرکز آن اسـتان‌ است‌.

۲- در سال ۱۳۸۳ نام حوضه‌های آبریز مرکزی، هامون و سرخس توسط وزارت نیرو بـه ترتیب به فـلات مـرکزی، مــرزی شــرق و قره‌قوم تغییر یافته است.

برای تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات این فصل، از اطلاعات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت کشور، سازمان هواشناسی کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران استفاده شده است. لازم به ذکر است اطلاعات ارائه شده به شیوه ثبتی تولید شده است.

نشریات

مرکزآمار ایران در تولید و جمع‌آوری اطلاعات آماری به دو روش اقدام می‌کند:
۱_ تولید اطلاعات از طریق اجرای طرح های آماری یا سرشماری ها. در این روش ، مرکزآمار ایران پس از اجرای طرح یا سرشماری، نتایج آن را به صورت نشریه، گزارش، خلاصه و چکیده از طریق درگاه ملی آماردر اختیار عموم قرار می‌دهد شایان ذکر است دسترسی به نشریات طرح‌های سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۷ ازطریق “پایگاه اطلاعاتی نشریات ” امکان‌پذیراست .
۲_ گردآوری آمار و اطلاعات. در این روش، تهیه و تولید اطلاعات آماری، توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی انجام شده و به مرکز آمار ایران، نیز منتقل می‌شود. برای دسترسی‌ به نشریات آماری‌دستگاه‌های اجرایی می‌توانید به وب‌گاه سازمان های مذکور، مراجعه فرمایید.

گزارش‌ها و چکیده‌ها

در این موضوع چکیده یا گزارشی یافت نشد.

برای اطلاع از تعاریف و مفاهیم آماری مرتبط با موضوع، می‌توانید از منابع زیر استفاده نمایید:

  1. سامانه ملی تعاریف و مفاهیم آماری
  2. تعاریف و مفاهیم موجود در ابتدای هر نشریه یا چکیده مربوط به نتایج طرح‌های آمارگیری
  3. تعاریف و مفاهیم موجود در ابتدای هر فصل از سالنامه آماری کشور یا استان‌ها (قابل دسترسی از طریق سامانه سالنامه آماری)
  4. نشریه تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری برای استفاده در طرح‌ها و گزارش‌های آماری – ویرایش سوم
  5. مستندات طرح‌ها و سرشماری‌های مرتبط با موضوع

نکته: تعاریف و مفاهیم آماری در گذر زمان ممکن است تغییر نماید، لذا پیش از استفاده از آمارها حتماً این مسأله را مورد توجه قرار دهید.

امروز چهارشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۹

icons8-Investment-48  آب و هوا و محیط زیست

line-png-16827
line-png-16827
line-png-16827
line-png-16827

icons8-Investment-48  بهداشت و درمان

line-png-16827
line-png-16827
line-png-16827
line-png-16827
line-png-16827

icons8-Investment-48  خدمات اجتماعی و حمایتی

line-png-16827
line-png-16827

icons8-Investment-48  سیاسی و تقسیمات کشوری

line-png-16827
line-png-16827

icons8-Investment-48  صنعت و معدن

line-png-16827
line-png-16827

icons8-Investment-48  قضایی و انتظامی

line-png-16827
line-png-16827

unfpa2
ilo1
unsc1
map-100x100 copy
bnk_markazi_d2
institut
pa1
markaze amar1