آغاز عملیات عکسبرداری هوائی در استان خراسان شمالی

آغاز عملیات عکسبرداری هوائی در استان خراسان شمالی

عکسبرداری هوائی از مناطق وسیعی از استان خراسان شمالی از امروز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۳توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی، عملیات عکسبرداری هوائی مناطق وسیعی از استان براساس قرارداد فی مابین سازمان نقشه برداری کشور با سازمان امور اراضی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، با هدف تهیه نقشه کاداستر اراضی و نقشه پایه شهرهای استان از امروز اغاز گردید.

این عکسبرداری به مساحت تقریبی۳۰۰۰  کیلومترمربع، اراضی کشاورزی استان را شامل می شود. همزمان با این عملیات ، عکسبرداری هوائی از شهرهای فاروج، شیروان، تیتکانلو، حصارگرمخان ،پیش قلعه ، آشخانه و قاضی و سایر شهرها و روستاهای منطقه تحت پوشش نیز انجام می گیرد.

این پرواز از ارتفاع حدود ۲۸۰۰ متری سطح آبهای آزاد و با دوربین Ultracam XP که روی هواپیمایDornier نصب می‌باشد، انجام می گردد و هر عکس منطقه ای حدود ۸۶ هکتار روی سطح را زمین پوشش می‌دهد.

لازم به ذکر است نقشه و محصولات تولید شده از این تصاویر بعنوان اطلاعات مکانی پایه برای سامانه اطلاعات مکانی GIS شهری و استانی می‌باشد.

ارسال پاسخ