سالنامه سال 1395
خراسان شمالی

تمبر

  پیشگفتــار

سالنامه آماری استان حاوی مجموعه ­ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه­ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می­ باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم­ گیران، برنامه ­ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال ۱۳۸۳، به طور سالانه تهیه و منتشر می­ شود. امروزه که لزوم حرکت در جهت توسعه‌ی پایدار به عنوان یک اصل انکار‌ناپذیر در میان تمامی کشورهای جهان پذیرفته شده است و بر این اساس الگوی مناسب برنامه‌ریزی تهیه و تدوین شده‌، نقش و اهمیت آمارهای صحیح و به‌هنگام بیش از پیش آشکار شده است. یک نظام آماری هنگامی به سمت پیشرفت و تکامل حرکت می‌کند که آمارهایی که در آن تولید می‌شوند ماهیت ثبتی داشته باشند و درحقیقت سه روش تولید آمار ”ثبتی، نمونه‌گیری و سرشماری‌“ است که دقیق‌ترین آن‌ها شیوهﯼ آمارهای ثبتی می­ باشد.

اطلاعات آماری این کتاب براساس نتایج به‌دست ‌آمده از سرشماری‌های مختلف، طرح‌های نمونه‌ای مرکز آمار ایران و همچنین براساس آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی استان ارائه شده است. جداولی که در این کتاب آمده براساس الگوی استاندارد ارسالی از مرکز آمار ایران بوده است، که در سال ۱۳۹۵ مورد بازنگری قرار گرفته است .

هدف از انتشار این کتاب ارائهﯼ به‌هنگام اطلاعات آماری مهم و اساسی جهت رفع نیازهای آماری است و به استفاده‌کنندگان سالنامهﯼ آماری توصیه می‌شود برای بهره‌برداری از اطلاعات موجود در هر فصل، مقدمه و تعاریف و مفاهیم آن را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تا از نکات مهمی که در کاربرد آمارهای آن فصل ضروری است آگاهی لازم را حاصل نمایند.

‏سرشناسه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی. معاونت آمار و اطلاعات و GIS[جی.آی.اس]
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏سالنامه آماری استان خراسان شمالی سال ۱۳۹۵/‏ ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی، معاونت آمار و اطلاعات و GIS.
‏مشخصات ظاهری : ‏۶۷۴ ص.: مصور (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی).
‏موضوع : خراسان شمالی — آمار — سالنامه‌ها
‏موضوع : Khorasan, North (Iran: Province) — Statistics — Yearbooks
‏موضوع : خراسان شمالی — آمار — سالنامه‌ها
‏موضوع : Khorasan, North (Iran: Province) — Statistics — Yearbooks
‏موضوع : خراسان شمالی — اوضاع اقتصادی — آمار
‏موضوع : Khorasan, North (Iran: Province ) — Economic conditions — Statistics

عنوان : سالنامه آماری استان خراسان شمالی سال ۱۳۹۵

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

تاریخ انتشار : زمستان ۱۳۹۶

شمار : ۱۰۰ جلد

نظارت کلی بر فرآیند تهیه و تدوین : مجید پور عیسی- عبدالمحمود بزمونه

تهیه و تدوین : معصومه حدادی

تهیه نسخه الکترونیکی، ویراستار و طراح جلد : مارال راعی

نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
آمار گردآوری نشده است.
۰۰۰ آمار در دسترس نیست.
× ذاتاً یا عملاً وجود ندارد.
×× جمع و محاسبه غیرممکن یا بی‌معنی است.
// رقم کمتر از نصف واحد است. رقم (نسبت) ناچیز و قابل صرف‌نظر کردن است.
* رقم غیرقطعی است.
** رقم جنبهﯼ تخمینی دارد.
W به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.
اختلاف در سرجمع ها به علت سرراست کردن ارقام است.

محاسبهﯼ نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر‌راست کردن ارقام صورت گرفته است.

میلیارد =   ۱۰۰۰ میلیون
کیلومتر =   ۱۰۰۰ متر
هکتار =   ۱۰۰۰۰ مترمربع
کیلومتر مربع =  ۱۰۰۰۰۰۰ مترمربع = ۱۰۰ هکتار
لیتر =   ۰۰۱/۰  مترمکعب
بشکهﯼ امریکایی =   ۱۶/۰  مترمکعب = ۹۸/۱۵۸ لیتر
مترمکعب =   ۲۹/۶  بشکهﯼ امریکایی
تن =   ۱۰۰۰ کیلوگرم
مگاوات ساعت =   ۱۰۰۰ کیلووات ساعت

۲۴-۴- متوسط هزینه تولید محصولات کشاورزی در یک هکتار به تفکیک زمین و مراحل  مختلف کاشت، داشت و برداشت

۲-۱۳- مؤسسات اعتباری غیر بانکی در پایان سال

۵-۱۳- تعداد تسهیلات پرداختی بانک­ها به بخش غیردولتی بر حسب بخش­های عمده اقتصادی در پایان سال۱۳۹۵

۴-۱۶- خانوارهای معمولی استان بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد، تعداد افراد باسواد و بی سواد

۲۰-۱۶- دانشجویان و کارکنان آموزشی، دفتر و اداری دانشگاه فرهنگیان

۲۴-۱۶- ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی به دستگاه اجرایی بر حسب جنس

۱۶-۱۸- شرکت کنندگان سازمان­دهی شده در مسابقات ورزشی برحسب رشته