ارتباط با سازمان

لطفا برای ارتباط باما از راه های زیر استفاده کنید

amar@nkhmpo.ir

۳۱۵۰۰  ۰۵۸

آدرس سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی :
http://khorasansh.mporg.ir

آدرس :

  • بجنورد – خیابان امام خمینی شرقی- خیابان نواب صفوی (خیابان سیدی) – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی – معاونت آمار و اطلاعات و GIS

آدرس سازمان روی نقشه