آغاز عملیات عکسبرداری هوائی در استان خراسان شمالی

آغاز عملیات عکسبرداری هوائی در استان خراسان شمالی

عکسبرداری هوائی از مناطق وسیعی از استان خراسان شمالی از امروز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۳توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام می گیرد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی، عملیات عکسبرداری هوائی مناطق وسیعی از استان براساس قرارداد فی مابین سازمان نقشه برداری کشور با سازمان امور اراضی و سازمان مدیریت و […]

بیشتر بخوانید »
برگزاری سومین جلسه کمیته راهبری آمار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

برگزاری سومین جلسه کمیته راهبری آمار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

سومین جلسه کمیته راهبری آمار با موضوع نهایی نمودن شاخص و قلم های آماری دستگاههای اجرایی در مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ با حضور جناب آقای مهندس بزمونه معاون آمار و اطلاعات و جناب آقای دکتر عربی معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و  کارشناسان آمار دستگاه های اجرایی در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید. […]

بیشتر بخوانید »
پایه و اساس برنامه ریزی

پایه و اساس برنامه ریزی

آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامه‌ریزی می‌باشد. دسترسی به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسایی استان و اتخاذ سیاست‌های درست برای برنامه‌ریزی کمک خواهد کرد. به همین منظور سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی هر ساله نشریه‌ای تحت عنوان آمارنامه تهیه و منتشر می‌نمود که از سال ۱۳۸۰ با نام سالنامه […]

بیشتر بخوانید »
خبرهای دیدگاهی

خبرهای دیدگاهی

آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامه‌ریزی می‌باشد. دسترسی به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسایی استان و اتخاذ سیاست‌های درست برای برنامه‌ریزی کمک خواهد کرد. به همین منظور سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی هر ساله نشریه‌ای تحت عنوان آمارنامه تهیه و منتشر می‌نمود که از سال ۱۳۸۰ با نام سالنامه […]

بیشتر بخوانید »
نشریات برتر

نشریات برتر

آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامه‌ریزی می‌باشد. دسترسی به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسایی استان و اتخاذ سیاست‌های درست برای برنامه‌ریزی کمک خواهد کرد. به همین منظور سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی هر ساله نشریه‌ای تحت عنوان آمارنامه تهیه و منتشر می‌نمود که از سال ۱۳۸۰ با نام سالنامه […]

بیشتر بخوانید »
جدیدترین انتشارات

جدیدترین انتشارات

آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامه‌ریزی می‌باشد. دسترسی به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسایی استان و اتخاذ سیاست‌های درست برای برنامه‌ریزی کمک خواهد کرد. به همین منظور سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی هر ساله نشریه‌ای تحت عنوان آمارنامه تهیه و منتشر می‌نمود که از سال ۱۳۸۰ با نام سالنامه […]

بیشتر بخوانید »
تازه های نشر

تازه های نشر

آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامه‌ریزی می‌باشد. دسترسی به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسایی استان و اتخاذ سیاست‌های درست برای برنامه‌ریزی کمک خواهد کرد. به همین منظور سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی هر ساله نشریه‌ای تحت عنوان آمارنامه تهیه و منتشر می‌نمود که از سال ۱۳۸۰ با نام سالنامه […]

بیشتر بخوانید »
خبرهای خراسان شمالی

خبرهای خراسان شمالی

آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامه‌ریزی می‌باشد. دسترسی به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسایی استان و اتخاذ سیاست‌های درست برای برنامه‌ریزی کمک خواهد کرد. به همین منظور سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی هر ساله نشریه‌ای تحت عنوان آمارنامه تهیه و منتشر می‌نمود که از سال ۱۳۸۰ با نام سالنامه […]

بیشتر بخوانید »
خبر مربوط به استان

خبر مربوط به استان

آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامه‌ریزی می‌باشد. دسترسی به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسایی استان و اتخاذ سیاست‌های درست برای برنامه‌ریزی کمک خواهد کرد. به همین منظور سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی هر ساله نشریه‌ای تحت عنوان آمارنامه تهیه و منتشر می‌نمود که از سال ۱۳۸۰ با نام سالنامه […]

بیشتر بخوانید »
خبرهای استانی

خبرهای استانی

آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامه‌ریزی می‌باشد. دسترسی به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسایی استان و اتخاذ سیاست‌های درست برای برنامه‌ریزی کمک خواهد کرد. به همین منظور سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی هر ساله نشریه‌ای تحت عنوان آمارنامه تهیه و منتشر می‌نمود که از سال ۱۳۸۰ با نام سالنامه […]

بیشتر بخوانید »